Voor uw informatie over belastingen

 

- - -
 
 
 
 

 
 Belastingkijker > Andere belastingen > Gemeentebelasting

Gemeentebelasting

U krijgt jaarlijks van de gemeente waarin u woont een aanslag gemeentebelastingen. Deze bestaat uit:

  1. Onroerende-zaakbelasting
  2. Afvalstoffenheffing
  3. Rioolrechten

De hoogte van de gemeentebelasting in uw gemeente kunt u terugvinden en vergelijken met alle andere gemeenten op de website van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Klik op de digitale atlas en zoek uw gemeente op.

De onroerende-zaakbelasting
Voor het bezit hebben van een pand of stuk grond wordt onroerende-zaakbelasting (OZB) geheven. Sinds 2006 geldt voor woningen alleen nog OZB voor eigenaren.

Voor de hoogte van de OZB is de waarde van uw woning bepalend. Deze waarde word vastgesteld door de gemeente als WOZ-waarde (wet Waardering Onroerende Zaken). De WOZ waarde is de waarde in het economisch verkeer (verkoopwaarde) van de woning op de peildatum. De peildatum voor de aangifte over 2008 is 1 januari 2007. Vanaf 2007 wordt de waarde elk jaar opnieuw vastgesteld.

Kijk goed naar de waarde die de gemeente hanteert en bedenk dat de waarde die weergegeven wordt geldt per 1 januari 2007. Als u twijfelt:

  1. kijk welke referentiewoningen de gemeente heeft gebruikt om de waarde van uw woning te bepalen. De gemeente kijkt naar vergelijkbare woningen in uw omgeving. Beoordeel of de woningen vergelijkbaar zijn. Vraag hiervoor het taxatierapport bij de gemeente op, of via www.woztaxatieverslagen.nl. Gebruik eventueel uw eigen taxatierapport als u dat rond de peildatum heeft laten opmaken
  2. vergelijk de twee laatste WOZ waarden en beoordeel of de stijging in lijn is met de algemene stijging van de huizenprijzen. Op internet is hier de nodige informatie over te vinden. Bel het Kadaster voor informatie over verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond de peildatum.
  3. beoordeel of de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de staat van uw woning. Als nog veel gemoderniseerd moet worden of er achterstallig onderhoud is heeft dat een waardeverminderend effect, maar ook als sprake is van geluidsoverlast door een drukke weg of vliegveld, stankoverlast etc.

Bezwaar
Als u op grond van het voorgaande twijfels heeft over de juistheid van de vastgestelde waarde kunt u (binnen zes weken) bezwaar maken tegen de aanslag. Het feitelijke waardeverschil moet wel een minimaal percentage en bedrag zijn. Voor woningen tussen de twee en vijf ton is dit minimaal 4% en tevens minimaal EUR 10.000. Als uw bezwaar afgewezen wordt kunt u nog in beroep gaan bij de belastingrechter. Voorbeeldbrieven voor bezwaar zijn te vinden op www.eigenhuis.nl.

Let op!
Bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde kan vele euro's belastinggeld besparen aan gemeentebelasting en inkomstenbelasting (eigen woningforfait). Een hoge WOZ-waarde kan echter ook een belangrijk voordeel hebben. Als u op dit moment een hoge financiering op uw eigen woning heeft, betaalt u een opslag op de hypotheekrente aan de hypotheekverstrekker. Meestal is dat het geval als uw hypotheek hoger is dan 75% van de waarde bij gedwongen verkoop (de zgn. executiewaarde. Dit is meestal 80% of 90% van de WOZ waarde). Vanwege het hogere risico op dit soort hypotheken wordt een opslag van enkele tienden van een procent in rekening gebracht. Als uw WOZ-waarde nu voldoende hoog wordt vastgesteld, kunt u uw hypotheekverstrekker verzoeken de opslag te laten vervallen. Het verdiend aanbeveling dit mee te nemen in de afweging om bezwaar te maken.

Afvalstoffenheffing en rioolrecht
Dit zijn heffingen van de gemeente voor het ophalen en verwerken van huisvuil en voor de aansluiting op de gemeentelijke riolering.


 

Blij met uw aandeel van EUR 1.000,- in Fortis en ABN AMRO Nederland ?
Moet ik vast in box 3 aangeven
Ja, eindelijk goed besteed geld
Ze zullen het wel het beste weten
bekijk resultaat
 
Friday, 16 January, 2009       Over Belastingkijker Contact © VeeZet